Powody odrzuceń

Brak spadów lub spady zbyt małe
Spad - obszar druku, który wychodzi poza krawędź cięcia. Spad gwarantuje, że obszar druku będzie dochodził do samej krawędzi po przycięciu arkusza brak spadu może powodować powstanie białych nierównomiernych marginesów. Wielkość spadów jest podawana w opisie każdego z oferowanych produktów. Spady są też zaznaczone na makietach, które można pobrać ze stron produktów.
Praca powinna być wyśrodkowana.
Wyśrodkowanie pracy polega na umieszczeniu jej na środku strony lub arkusza. Prawy margines musi mieć taki sam wymiar jak lewy a górny margines taki sam wymiar jak dolny . W razie braku wyśrodkowania pracy na arkuszu druk pracy zostanie wykonany błędnie, obraz między stronami nie będzie się pokrywał.

Niekompletne czcionki.
Czcionki nie zostały prawidłowo osadzone w pracy co może spowodować ich brak lub błędne wyświetlanie przy wydruku pracy. Prosimy aby czcionki były zawsze zamienione na krzywe.
 
Brak czcionek w pliku, proszę zamienić na krzywe.
Czcionki muszą być zamienione na krzywe w przypadku braku danej czcionki  zostaną one zamienione automatycznie na inną co spowoduje brak polskich liter lub zmianę wyglądu tekstu.
 
W pracy występują overprinty.

Overprinty czyli nadrukowania koloru na kolor - stosuje się tę zasadę przy nadruku czarnego (kryjącego) koloru na inne kolory aby utrzymać dokładniejsze pasowanie - opcja ta zadawana jest automatycznie przy naświetlaniu matryc. Prosimy nie stosować overprintów gdyż zastosowanie go na innym kolorze niż czarny może spowodować błędy w pracy typu - zniknięcie np. białego tekstu
W przypadku zastosowania overprintów w trappingu (zalewkowaniu) prosimy o dodatkową informację dołączoną do pliku (najlepiej spakowaną razem zip-em) oraz informację na adres email.

 

Niepoprawne rozszerzenie pliku.
Do druku przyjmujemy pliki z rozszerzeniem : JPG, TIF, CDR, PDF. Inne rozszerzenia nie są przyjmowane do druku.
Dlatego prace przesłane w innym formacie niż wymieniony zostaną odrzucone.
Proszę przesłać pliki tylko w jednym formacie pdf, cdr, jpg, tiff
Do druku przyjmujemy pliki z rozszerzeniem : JPG, TIF, CDR, PDF . W celu uniknięcia błędów prosimy do pracy wysyłać pliki z jednym rozszerzeniem.
 
Format pracy niezgodny ze specyfikacją.
Wielkość pracy jest nieodpowiednia do wielkości wybranej w zleceniu. Prace nie są skalowane do wybranego formatu.
Drukujemy z pliku przekazanego do realizacji, aby uniknąć wykadrowania pracy lub drukowania pracy w formacie mniejszym do wybranego w zleceniu prosimy poprawić pracę i wgrać ponownie do zlecenia.
 
Proszę sprawdzić linie bigu i/lub falcu.
W pracy zostały źle przygotowane linie bigu lub falcu. Linie bigu/falcu nachodzą na tekst lub są złożone pod nieodpowiednią makietkę. Aby ulotka wyglądała estetycznie prosimy poprawić projekt. Informacje na temat ulotek z falcem/bigiem dostępne są  na stronie przy każdej ulotce w okienku pomocy jak przygotować pracę.
 
Plik uszkodzony. Proszę ponownie wgrać plik do tego zlecenia.
Plik przesłany do zlecenia jest uszkodzony lub został uszkodzony podczas przesyłania do druku. W wyniku uszkodzenia otwarcie pliku jest niemożliwe, dlatego prosimy o ponowne przesłanie pliku.