Przygotowanie plików do druku

Ogólne zasady przyjmowania plików do druku
 • Dane przyjmujemy w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu TaniaDrukarnia online (po wcześniejszym utworzeniu konta).
 • Rekomendowanym formatem plików jest PDF.Ikona PDF
Kolorystyka

Drukarnia NIE PONOSI odpowiedzialności za różnice kolorystyczne wynikające z konwersji przestrzeni barwnych innych niż CMYK i kolorów dodatkowych (np. PANTONE, HKS, itp.) do przestrzeni barwnej CMYK.

Profile ICC osadzone w pracy będą automatycznie konwertowane do CMYK przy użyciu profilu „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004“ papiery powlekane i "Uncoated Fogra 29 (ISO 12647-2):2004" papiery niepowlekane na profil referencyjny Drukarni. Dotyczy to wszystkich formatów plików akceptowanych przez Tanią Drukarnię.

Przekazując dane niezgodne z przestrzenią barwną (profil) wymaganą w tej specyfikacji, klient zgadza się na wykonanie konwersji i ponosi odpowiedzialność za wszystkie odstępstwa barwne z tego tytułu.

 

Sprawdzenie pracy

Wgrywanie z podglądem 3D

System wgrywania 3D analizuje pliki automatycznie, prace sprawdzane są pod względem:
 1. formatu pliku;
 2. formatu pracy;
 3. spadów;
 4. uszkodzeń pliku wynikłych z przesyłania do systemu;
 5. orientacji stron;
 6. prawidłowej rozdzielczości map bitowych;
 7. kolorystyki;
 8. występowania warstw;
 9. występowania overprintów;
 10. ilości stron;

Prace z lakierem UV.

Po wgraniu pliku do druku, system prosi o wgranie pliku z lakierem UV oraz wyświetla informację o wymaganej ilości stron.
Lakier UV powinien być przygotowany jako 100% koloru czarnego.
Wgranie innego pliku niż lakier UV spowoduje jego konwersję na lakier przy użyciu metody: progu 50%.
Drukarnia NIE PONOSI odpowiedzialności w przypadku wgrania niewłaściwego pliku.
Klient otrzymuje do akceptacji podgląd 3D z nałożonym lakier UV oraz on screen proof (lakier UV jako oddzielna warstwa w pliku .pdf).

Prace z wykrojnikiem.

W przypadku zamówień produktów z wykrojnikiem pliki powinny zostać wgrane bez naniesionego na projekt wykrojnika. System automatycznie nanosi wykrojnik na projekt i generuje plik do akceptacji klienta.
Klient ma obowiązek sprawdzenia pliku podglądowego 3D i on screen proof wraz z nałożoną makietą w celu weryfikacji jego poprawności.
Drukarnia NIE PONOSI odpowiedzialności za błędy i niezgodności w zaakceptowanym przez klienta pliku do druku.

 

System automatycznie poprawia błędy typu:

 1. zamiana kolorystyki na CMYK;
 2. usuwanie warstw;
 3. usuwanie overprintów;
 4. usuwanie nadmiarowej ilości stron;
 5. zmiana do jednej orientacji stron, w przypadku gdy w dokumencie znajdują się strony o różnej orientacji;
 6. brak spadów (możliwa po kliknięciu przycisku "Napraw");

Plik on screen proof

Jest to plik podglądowy zawierający warstwy. Na warstwach znajduje się projekt, linie cięcia i marginesów, makieta oraz podgląd lakieru UV.
Poszczególne warstwy w pliku podglądowym można włączyć/wyłączyć w celu dokładniejszego sprawdzenia pliku.

Problemy podczas wgrywania

Jeżeli wystąpi błąd podczas wgrywania plików na serwer, wyskoczy komunikat aby spróbować ponownie lub wgrać plik na konto FTP lub serwis zewnętrzny (Dropbox) a następnie dołączyć do zamówienia. (Sytuacje takie występują, jeżeli klienci mają problem z połączeniem internetowym, i przesyłanie plików zostanie przerwane)

Bez sprawdzania

Analizuje pliki oraz poprawia błędy typu:
 1. Zamiana do CMYK
 2. Zamiana fontów na Krzywe
 3. Usuwa OVERPRINT
Odrzuca pliki poniżej rozdzielczości 140 dpi

Nie sprawdza FORMATU PRACY - Kadruje pracę do formatu zamówienia z uwzględnieniem spadów !!!
Wydrukowany zostanie ostatni plik, który został podłączony do zamówienia.
Wszystkie strony projektu są odczytywane TYLKO z ostatniego dołączonego pliku do zamówienia.
Nie bierze pod uwagę innych dołączonych plików.
Praca musi być wyśrodkowana.

Uwaga! Drukarnia NIE PONOSI odpowiedzialności w przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów przy wydruku pracy z opcją „Bez sprawdzania, z potwierdzeniem (OnScreenProof)”.

 

Układ graficzny

Katalogi i broszurki należy przesyłać w formacie PDF strona po stronie (żadnych składek)

Każda strona powinna zawierać:

 • linie cięcia według formatu zgodnego z formatem publikacji;
 • opis kolorów dodatkowych jeżeli występują;
 • opis numeru strony (katalogi, broszurki) w obszarze poza liniami cięcia jeśli dana praca nie posiada paginacji.

Elementy drukowane na spad (naddatek) powinny wychodzić poza linie cięcia na minimum 1,5 mm (w przypadku oprawy zeszytowej zalecane to 5 mm). Dokładne watości podane są w opisie poszczególnych produktów.

W przypadku reklam, ze względu na możliwość drukowania na stronach parzystych i nieparzystych spady powinny występować ze wszystkich stron.
Jeżeli chcą Państwo wydruk 4/4 z takim samym zadrukiem dla obu stron, proszę przygotować plik z dwoma takimi samymi stronami lub wgrać dwa takie same pliki.

Własne elementy tekstowe lub graficzne nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 3 mm od linii cięcia (zalecane 5mm) powyżej 32 stron przy oprawie szytej 5mm (zalecane 8mm).

Dla oprawy szytej należy uwzględnić zjawisko fizycznego zmniejszania się formatu strony do środka. Na życzenie Klienta, Drukarnia koryguje na etapie montażu położenie stron kompensując efekt grubości grzbietu. Korekta jest wyliczana wyłącznie w oparciu o gramaturę papieru. Opcja ta jest niemożliwa do wykonania w przypadku rozkładówek.Powoduje to zabranie obrazu wzdłuż linii grzbietu, im pagina jest bliższa środka egzemplarza tym więcej. W takich przypadkach zakłada się automatycznie, że układ/projekt strony pozwala na tę operację.

Lakier wybiórczy powinien być przygotowany na osobnym arkuszu/stronie.
Miejsca lakierowane powinny zostać wypełnione 100% apli składowych CMYK (zalecany czarny kolor).

Uwaga! Margines błędu przy cieciu, może wynosić maksymalnie 2mm! Należy zachować 1 cm odstępu od linii formatu dla istotnych elementów grafiki na stronie (zwłaszcza długich, równoległych do krawędzi strony).

W przypadku opraw klejonych, należy pamiętać, że 2 i 3 strona okładki oraz 1 i ostatnia strona wkładu będą miały zaklejone 6 mm od strony grzbietu poprzez klejenie boczne. Z tego względu minimalna odległość elementów graficznych i tekstowych powinna wynosić 10 mm. Wewnątrz publikacji powinno się także zachować odstęp min 10 mm.

Informacje o kratkach w bloczkach:
- Kratka bloczków w szarościach powinna mieć 0,2 mm - 20 % czarnego i 0,12 - 35% czarnego.
- Poniżej punkt rastrowy może zanikać i linie będą niepełne lub kratka bloczków czarny 100% linia może mieć szerokość minimum 0,05 mm.

Efektywny format rozkładówek w egzemplarzu przy oprawie klejonej jest mniejszy od nominalnego z powodu niepełnego otwarcia książki. Korekta (zdublowanie obrazu przy wewnętrznej krawędzi strony) powinna być uwzględniona w pliku. Przy katalogach PUR, oraz katalogach sklejanych metodą hot-melt spady powinny mięc od strony zewnętrznej po 3mm natomiast jeśli na stronach (druga strona okładki z 1 środków, oraz ostatnia strona środków z 3 strona okładki(wewnętrzna) ) przygotowywana będzie z grafiką (rozkładówką) to zdublowany element powinien wynosić po 6mm od strony wewnętrznej. Drukarnia nie wprowadza korekty układu lub formatu strony.

Znak wodny powinien być przygotowany z  minimalnym nafarbieniem 8% dla koloru czarnego lub wszystkich kanałów CMYK.

Uwaga!! obiekty 100% czarne zostają nadrukowane (overprinty), pozostałe overprinty zostają usunięte (Always knockout).
Drukarnia NIE PONOSI odpowiedzialności za nadrukowania (overprinty) lub ich brak na innych kolorach zadanych w pracy.

Prace obracane są automatycznie w lewą/prawą stronę. Nie obracamy prac góra/dół.
Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo obracane strony

Drukarnia NIE PONOSI odpowiedzialności za zmiany kolorystyczne w pracach wynikające z konwersji profili niezgodnych ze specyfikacją do profilu Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004.

 

Specyfikacja pliku do druku dla bannerów
Dla poprawnego wydruku prosimy przestrzegać poniższych zasad:
Rozdzielczość zależy od formatu.
 • Banery 400cm x 125 cm - Pliki w rozdzielczości min. 72 dpi
 • Banery 300cm x 150 cm - Pliki w rozdzielczości min. 100 dpi
 • Banery 300cm x 125 cm - Pliki w rozdzielczości min. 100 dpi
 • Banery 300cm x 100 cm - Pliki w rozdzielczości min. 100 dpi
 • Banery 200cm x 100 cm - Pliki w rozdzielczości min. 120 dpi
Kolor CMYK.
Pliki TIFF lub JPG - 1:1
Spady  20 mm